Sproochecafé Niederanven Online

15.01.2021

LU   Informell virtuell Gespréicher op Lëtzebuergesch 
Nächst Datumen: All leschten Donneschden am Mount
(ausser an de Schoulvakanzen)
28.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 24.06.2021, 
Auerzäit: 19 – 20.30 Auer
Umeldung (obligatoresch): spéitstens am Dag virum Sproochecafé

Dir kritt eng Konfirmatioun vun Ärer Umeldung mam Link fir d’Zoom-Videokonferenz.
All Sproocheniveauen – Virtuell Dëscher vu 4-5 Persounen
Jiddereen ass häerzlech wëllkomm!
Organiséiert vun der berodender Integratiounskommissioun.

_______________________________________________________________________________________________

FR   Conversation informelle virtuelle en Luxembourgeois
Date: Chaque dernier jeudi du mois
(sauf vacances scolaires)
29.10.2020,26.11.2020, 28.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 24.06.2021, 
Heure : 19 h – 20.30 h
Inscription (obligatoire) au plus tard le jour avant le Sproochecafé 

Lorsque votre participation sera confirmée, vous recevrez un lien Zoom par mail pour accéder à la réunion virtuelle.
Tous niveaux linguistiques - Tout le monde est bienvenu !
Organisé par la Commission consultative d’Intégration.

_______________________________________________________________________________________________

DE   Zwanglose virtuelle Gespräche auf Luxemburgisch
Datum: Jeden letzten Donnerstag im Monat
(außer in den Schulferien)
29.10.2020,26.11.2020, 28.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 24.06.2021
Uhrzeit: von 19 bis 20.30 Uhr
Teilnahme nur mit Anmeldung: bitte spätestens am Tag vor dem Sproochecafé 

Sie bekommen eine Bestätigung von Ihrer Anmeldung mit einem Zoom-Link.
Alle Sprachniveaus – Jeder ist herzlich willkommen!
Organisiert von der beratenden Integrationskommission.

_______________________________________________________________________________________________

EN   Informal online conversation in Luxembourgish
Date: Every last Thursday of the month
(except school holidays)
29.10.2020,26.11.2020, 28.01.2021, 25.02.2021, 25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 24.06.2021
Time: from 7 to 8.30 p.m.
Registration (mandatory): before noon the day before the Sproochecafé

You will receive confirmation of your registration with a Zoom link.
All linguistic levels - Everybody is welcome!
Organized by the Advisory Committee for Integration.