SIAS

Haut zou

Photo-Liewenstuerm_1

Biologesch Statioun - Naturzenter SIAS

SIAS-logo

Et ass déi biologësch Statioun-Naturzenter SIAS, déi fir déi verschidden Aufgaben am Beräich Natur-a Landschaftsschutz zoustänneg ass.

Zënter 1989 këmmert den interkomunale Syndikat SIAS (Nidderaanwen, Schëtter, Sandweiler, Conter a Weiler-zum-Tuer) sech em d’Ëmsetze vu Projeten, déi aus dem Domän Natur- an Ëmweltschutz kommen. Am Joer 2000 huet den Naturzenter SIAS d’Koordinatioun vun deene verschiddenen Aufgaben am Naturschutz iwwerholl an 2003, op Initiative vum Ëmweltministère, ass dunn décidéiert ginn, dass den Naturschutz um Gemengenniveau vun der biologëscher Statioun géing en Charge geholl ginn.

Nieft der Koordinatioun an der Realisatioun vun de verschiddenen  Aarbechten ewéi d'Uplanzungen an den Entretien, ass déi biologesch Statioun och eng Ulafstell fir Hëllef bei all Froen oder Problemer, déi den Ëmwelt- oder den Naturschutz betreffen.

Am Prakteschen heescht dat z.B. d’Uplanzen oder d’Schneide vun Uebstbeem, Hecken, einheimësche Sträicher, Eenzelbeem an Kappweeden. D’Weieren ginn ekologësch ugeluecht a valoriséiert. Programmer fir de Schutz an den Entretien vun der Natur an de Landschaften ginn entworf an ausgebaut, Kontrakter fir méi Biodiversitéit gi mat de Baueren ausgehandelt, déi da fir eng méi grouss Aartevillfalt suergen an gefäerdet Déiere schützen (ewéi z.B. de Steekauz an d’Fliedermeis). Enner anerem steet awer och d’Sensibiliséierung vun der Populatioun fir d’Natur um Programm.

www.sias.lu

Aktivitéiten zesumme mam SIAS