Subventioune fir Energie- a Ressourcëschutz

Haut zou

Subventions_header

Dir wëllt an e private Projet mat erneierbaren Energien, mat effizienter Notzung vun den Energien oder Ressourcen investéieren? Da kënnt Dir elo dofir e eng Subventioun bei der Gemeng ufroen:

SubventiounZougewisene Montant
Subventioun fir de Kaf vun effizienten elektronesche Geräter fir den Haushalt
50 - 100€
Subventioun fir Enzelpersounen fir d'Mise en place vun enger Infrastruktur fir Reewaasser ze sammelen
75% vum staatleche Subsid
(max. 750€)
Subventioun fir Privatpersounen fir d'Fërderung vun der Notzung vun individuelle Komposteren
50% (max. 50€)
Subventioun beim Kaf vun engem Pedelec25 (e-Bike) oder engem normale Vëlo
50% vum staatleche Subsid
Gemengesubventioun fir Anlage fir d'rationell Energieverwendung a fir d'Notzung erneierbarer Energien
50% vum staatleche Subsid
(Maximum: cf. Reglement)
Subventioun fir d'Realisatioun vun engem Energieaudit fir kleng a mëttel Entreprisen op Gemengenterrain
50% (max. 1.500€)