Weltkannerdag 2023

17.11.2023

Haut, den 20. November, feiere mir de Weltkannerdag an zesumme mat de Kanner aus dem 2. Joer vum Éveil musical vun der Museksschoul wëlle mir op d'Kannerrechter an der Welt opmierksam maachen. Déi flott Toile, déi d'Kanner speziell fir dësen Dag gemaach hunn, fannt Dir deemnächst an der Museksschoul!