Visitt vum Kleeschen op der Gemeng

05.12.2023

De Méinden, 4. Dezember, ass de Kleesche fir d'Kanner bis 4 Joer op d'Gemeng op d'Besuch komm an huet hinnen eng Titchen iwwerreecht. Merci Kleeschen, dass du Zäit fonnt hues fir bei eis laanscht ze kommen a Merci der Fanfare ,,La Réunion'' Hueschtert fir déi musikalesch Begleedung!

Fotoe Kleeschen