Sproochecafé

25.10.2023

Liewen an der Gemeng

Moien, hola, bonjour!
Kommt laanscht op den nächste Sproochecafé vun der Kommissioun fir interkulturellt Zesummeliewen, den Donneschden, 26. Oktober, an üübt Är Sproochen op deene verschiddenen informelle Gespréichsdëscher. Wéi eng Sprooch wëllt Dir schwätzen oder hutt Dir Loscht selwer e Gespréichsdësch ze organiséieren? Deelt eis et mat!

Infos Sproochecafé