Schreift Iech an eis Klima- an NaturTeams an

18.10.2023

Emwelt

Dir wëllt aktiv d'Klima an d'Natur an eiser Gemeng fërderen? Da schreift Iech elo nach fir eist Klima- an/oder NaturTeam an a loosst eis zesumme flott Projeten an Aktivitéite realiséieren a konkret Bäiträg fir d'Ëmwelt an eiser Gemeng leeschten!

Infobrochure & online Formulaire