Neit Subsidreglement

31.10.2023

Emwelt

De Freiden, 27. Oktober 2023, ass am Gemengerot dat neit Subsidreglement fir durabelen Neibau, energeetesch Sanéierung an d’Installatioun fir erneierbar Energië gestëmmt ginn. Niewent der Erhéijung vun 30% op 50% vum Montant vum staatleche Subsid, sinn och déi verschidde Plaffongen ugepasst ginn.

Fannt dat ausféierlecht Reglement hei