Kleedersammlung vun der AEHDL

13.03.2023

D'Kleedersammlung ass den Donneschden, 16. Mäerz 2023. Mir bieden Iech, Är al Kleeder an enger Tut op den Trottoir ze stellen. D'Aide aux Enfants Handicapés et Défavorisés de Luxembourg kënnt d'Tute moies vun 8h00 un asammelen.