Gréngschnëttkollekt

28.11.2023

Déi nächst Gréngschnëtt Kollekt ass de Méinden, 4. Dezember 2023.

Mir erënneren drun, dass d'Kollekt ugefrot muss ginn. Wann Dir eng Demande fir eng Kollekt vu Gréngschnëtt maache wëllt, kënnt Dir dat bis spéitsdens de Freide virun der Kollekt iwwert eisen online Formulaire oder bei eis an der Receptioun maachen. Dëse Service ka fir all Haushalt max. 4 Mol am Joer ugefrot ginn.

Ëmweltkalenner 02/23

Formulaire fir d'Gréngschnëttkollekt unzefroen