Deplacement vum Busarrêt ,,Senningen, Duerfplaz''

20.09.2023

Heimat informéiere mir, dass vun haut, dem 20. September 2023 u wéinst Stroossenaarbechten de Busarrêt ,,Senningen, Duerfplaz'' deplacéiert gëtt.

Betraff sinn d'Linnen 325, 327, C01, D02 an E04.

Méi Infos fannt Dir hei drënner:
Avis Perturbation