Demande fir déi verschidde Schülerprimmen

Et sinn dat d’Ofschloss an Verdéngscht Primmen fir Schüler a Studenten aus der klasseschem a generellen Secondaire, aus der Europaschoul, aus der Formation professionelle, aus der Léier an dem Meeschter Brevet.

Reglement iwwer d'Primmen fir verdéngschtvoll Schüler

Des Demande muss bis spéitstens den 13. Oktober 2023 bei der Gemeng iwwer des Internet Formular agereecht sinn. All net komplett Demanden ginn net ugeholl.

Raider weight: 
0
(* mandatory fields)
Curriculum vun de Studien vum Joer 2021/2022
Curriculum vun de Studien vum Joer 2022/2023
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.