Demande fir déi verschidde Schülerprimen

Et sinn dat d’Ofschloss an Verdéngscht Primmen fir Schüler a Studenten aus der klasseschem a generellen Secondaire, aus der Europaschoul, aus der Formation professionelle, aus der Léier an dem Meeschter Brevet.

Reglement iwwer d'Primmen fir verdéngschtvoll Schüler

Des Demande muss bis spéitstens den 16. Oktober 2020 bei der Gemeng iwwer des Internet Formular agereecht sinn. All net komplett Demanden ginn net ugeholl.

Raider weight: 
0
(* mandatory fields)
Curriculum vun de Studien vum Joer 2018/2019
Curriculum vun de Studien vum Joer 2019/2020
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.