Budget 2024

12.12.2023

Aus der Politik

Dee vum Schäfferot wärend der Gemengerotssëtzung vum 29. November 2023 presentéierte Budget fir d'Joer 2024, ass vum Gemengerot wärend der Sëtzung vum 8. Dezember 2023 gestëmmt ginn. 

De komplette Budget fir d'Joer 2024 fannt Dir elo hei op dëser Säit: 
Budget 2024