Järlech Aktivitéiten

Am Joer 2022 huet Gemeng Nidderaanwen méi wéi 30 Aktivitéiten am Sënn vum Naturpakt gestart bzw. ëmgesat.

Zu den wichtegsten Aktivitéiten ziele beispillsweis d’ Ausschaffung vun:

  • Kommunal Strategie fir den Ëmweltschutz
  • Neiuplanzungen am urbane Raum
  • Naturfrëndlech Gebaier an PAPen
  • "Urban Gardening" an "Urban Farming”
  • Förderung vun enger naturnoen Bewirtschaftung, Notzung an Gestaltung vun privaten Flächen
  • Kommunikatiounskonzept.

Dës Konzepter goufen alleguer den 25.1.2023 vum Gemengerot délibéréiert.