Fotoen

Virstellung vun de beroodend Kommissiounen, BiergerTeams an Gremien

Verëffentlecht den 23.11.2023

De leschte Méinde goufen am Centre polyvalent ,,A Schommesch'' déi beroodend Kommissiounen, d'BiergerTeams an d'Gremie virgestallt. D'Memberen an d'Sekretäre goufen invitéiert, fir sech bei enger Presentatioun an engem Patt ënnertenee kennenzeléieren Op eng flott Zäit a vill schéi Projete vun a mat de Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng Nidderaanwen