Mobilitéit an eiser Gemeng

Mobilitéit ass e wichtegt Thema, dat eis all betrëfft. Dofir leeë mir bei dësem Thema e grousse Wäert op d'Biergerpartizipatioun an eiser Gemeng. Nieft der alljäreger Europäescher Mobilitéitswoch, wärend där mir déi nohalteg Mobilitéit fërderen an d'Gesondheet an d'Liewensqualitéit verbessere wëllen, ass et eis awer och wichteg, d'Biergerinnen a Bierger wärend Workshops an Ëmfroen ëm hir Meenung ze froen a Propositiounen ëmzesetze fir d'Mobilitéit an eiser Gemeng ze optimiséieren.