Commune life
2024-07-04 22:00:00+00:00

Schoulfest

05.07.2024

Flyer-Schoulfest
General information
Date & time: Friday the 05 July 2024 from 16:00 - 19:00
Place:
École ,,Am Sand''
- Am Sand L-6999 Niederanven

D'Schüler, d'Léierpersonal an d'APE Niederanven invitéieren Iech op hiert traditionellt Schoulfest ,,Am Sand''!