Sammelstell A Schommesch

Date and time

Thursday, 9 February 2023 - 15:00 to 18:00

Place

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
6977 Niederanven
Luxembourg
LU

D'Besoine vun de Flüchtlinge sinn den Ament ganz grouss. Dofir organiséiert d'Integratiounskommissioun all Donneschden hir Sammelstell A Schommesch.

 • 15h00 - 18h00: bréngt Är Saache fir d'Flüchtlinge laanscht  - oder bei d'Elise vun der ,,Sozialhëllef Iewescht Syr'' (Tel./Whatsapp +352 691 802 414)
 • 17h00 - 18h00: kommt als Flüchtling Saache sichen 

Gebraucht ginn nach haptsächlech:

 • Decken
 • Waarm Kleeder, Jacketten a Schong fir de Wanter
 • Hygiènesartikelen
 • Koffer, Poschen a Rucksäck
 • Spillsaachen
 • Prabbelien
 • Bizen

Fir Info: integration@niederanven.lu
Villmools Merci fir all Hëllef!

----------

Die Not der Flüchtlinge ist im Moment sehr groß. Deswegen organisiert die Integrationskommission jeden Donnerstag ihre Sammelstelle in A Schommesch.

 • 15h00 - 18h00: bringen Sie Ihre Sachen für die Flüchtlinge vorbei - oder bei Elise der ,,Sozialhëllef Iewescht Syr'' (Tel./Whatsapp +352 691 802 414)
 • 17h00 - 18h00: kommen Sie als Flüchtling Sachen holen

Gebraucht werden noch hauptsächlich:

 • Decken
 • Warme Kleidung, Jacke und Schuhe für den Winter
 • Hygieneartikel
 • Reisekoffer, Taschen und Rucksäcke
 • Spielzeug
 • Regenschirme
 • Wasserkessel


Weitere Infos: integration@niederanven.lu
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

__________

Les besoins des réfugiés sont très grands en ce moment. C'est pourquoi la commission d'intégration organise chaque jeudi son point de collecte à A Schommesch.

 • 15h00 - 18h00 : apportez vos affaires pour les réfugiés - ou chez Elise, la "Sozialhëllef Iewescht Syr" (Tel./Whatsapp +352 691 802 414)
 • 17h00 - 18h00 : venez chercher des affaires en tant que réfugié

On a encore besoin principalement de :

 • Couvertures
 • Vêtements chauds, veste et chaussures pour l'hiver
 • Articles d'hygiène
 • Mallettes de voyage, sacs et sacs à dos
 • Jouets
 • Parapluies
 • Bouilloire

Pour en savoir plus : integration@niederanven.lu
Merci beaucoup pour votre aide !

----------

The refugees' need is very great at the moment. That is why the Integration Commission organises its collection point in A Schommesch every Thursday.

 • 15h00 - 18h00: bring your things for the refugees - or to Elise the "Sozialhëllef Iewescht Syr" (Tel./Whatsapp +352 691 802 414)
 • 17h00 - 18h00: come as a refugee to collect things
   

Mainly needed are:

 • Blankets
 • Warm clothes, jackets and shoes for winter
 • Hygiene articles
 • Suitcases, bags and rucksacks
 • Toys
 • Umbrellas
 • Kettles


Further information: integration@niederanven.lu
Thank you for your help!