Repair Café

Date and time

Saturday, 1 July 2023 - 09:00 to 13:00

Place

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
6977 Oberanven
Luxembourg
LU

De Repair Café fënnt den 1. Juli 2023 vun 9:00 bis 13:00 am Centre polyvalent « A Schommesch » zu Ueweraanwen statt.

REPAIR: Repair Café ass een Treffen, bei deene Participanten zesumme mat aneren hir kapott Géigestänn reparéieren
CAFÉ: En Repair Café ass och eng Plaz, wou een sech begéint an austausche kann
OP DER SICH: Kenns du dech aus mat Elektrotechnik, Holzaarbecht, Mechanik, Schneiderei, asw. a kanns reparéieren? Komm an ënnerstëtz eis (Formulaire d’inscription)!

__________

Der Repair Café findet am 1. Juli 2023 von 9:00 bis 13:00 im Centre polyvalent „A Schommesch“ in Oberanven statt.

REPAIR: Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren
CAFÉ: Ein Repair Café ist auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs
AUF DER SUCHE: Kennst du dich aus mit Elektronik, Holzarbeit, Mechanik, Schneiderei, usw. und kannst reparieren? Komm uns unterstützen (Einschreibungsformular)!

__________

Le Repair Café aura lieu le 1er juillet 2023 entre 9:00 et 13:00 au centre polyvalent ''A Schommesch'' à Oberanven.


REPAIR: Des réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer
CAFÉ: Le Repair Café est aussi un lieu de rencontre et d’échange
AVIS DE RECHERCHE: Avez-vous des connaissances en électronique, en travail du bois, en mécanique, en couture etc. et savez-vous réparer ? Venez nous soutenir (Formulaire d’inscription) !

__________

The Repair Café takes place on the 1st of July 2023 between 9 am and 1 pm at the Centre polyvalent ''A Schommesch'' at Oberanven.

REPAIR: Repair Cafés are voluntary meetings where participants repair their broken things together with others
CAFÉ: A Repair Café is also a place to meet and exchange
WANTED: Do you know electronics, woodwork, mechanics, tailoring, etc. and can repair? Come and support us (Registration form)!