After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier

Date and time

Friday, 26 August 2022 - 17:30

Place

Salle associative d'Ernster
79, rue du gruenewald
Ernster
Luxembourg
LU

After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier vun den Iernster Stoussnéckelen a Fanfare "La Réunion"