Rauchmelder

05.12.2022

Heimat wëlle mir Iech informéieren, dass vum 1. Januar 2023 un, d'Dampmelderen an de Wunnengen obligatoresch sinn. Laut Gesetz soll en Dampmelder an de Fluchtweeër, souwéi an all Schlofkummer installéiert ginn. Et gëtt och recommandéiert, Dampmelderen an der Wäschkichen, an de Büroen oder am Heizungsraum ze installéieren.

Nous aimerions vous informer qu'à partir du 1er janvier 2023, les détecteurs de fumée deviendront obligatoires dans toutes les habitations. Le détecteur de fumée doit obligatoirement être installé au niveau des chemins d’évacuation et dans les chambres à coucher. L’installation dans autres pièces du logement, notamment dans la buanderie, les bureaux ou la chaufferie, est recommandée.


Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab dem 1. Januar 2023 in allen Wohnungen Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben sind. Der Rauchmelder muss obligatorisch im Bereich der Fluchtwege und in den Schlafzimmern installiert werden. Die Installation in anderen Räumen der Wohnung, insbesondere in der Waschküche, in Büros oder im Heizraum, wird empfohlen.


We would like to inform you that from the 1st of January 2023, smoke detectors will become mandatory in all homes. The smoke detector must be installed at the escape routes and in the bedrooms. Installation in other rooms of the dwelling, such as in the laundry room, offices or boiler room, is recommended