Sport
2024-08-28 22:00:00+00:00

Teqball mat der Fédératioun – Sport ouni Drock

29.08.2024

Teqball mat der Féderatioun
Informations générales
Date & heure : Jeudi le 29 aout 2024 de 16:00 - 17:30
Lieu :
Maison des Jeunes Niederanven
- 130, route de Trèves L-6960 Senningen

Vum 11.7. bis den 11.9. huet d'Jugendhaus en Teqballdesch fir de Sport ronderem den Teqball kennenzeléieren. An den 29.08. kënnt en Trainer, deen iech vill bäibrengen kann! Kommt um 16 Auer laanscht an sidd gespant!