Pass & Carte d'Identité

24.11.2016

Guichet éléctronique

Äre Pass an/oder Carte d'Identité leeft gläich of? Dir wëllt am beschte gläich nach ee Neien ufroen? 

Dann maacht just de Virement un déi jeweileg Administratioun a kommt duerno op eis Gemeng. 
 

Genau Informatiounen an Démarchen fannt Dir ënnert dese Liens: 

Demander une carte d'identité luxembourgeoise ou un passeport