Kleedersammlung 23.09.2022

20.09.2022

De Freiden, 23. September ass an eiser Gemeng Kleedersammlung. Mir bieden Iech, Är Plastikstute mat Ären ale Kleeder a Schong op den Trottoir ze stellen - d'Kolping Luxembourg Asbl, zesumme mat der Solina Jongenheem asbl kommen d'Kleeder moies ab 8h00 sichen. Merci fir Är Hëllef!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous vous demandons de déposer vos sacs en plastique avec vos textiles et chaussures sur le trottoir - les Kolping Luxembourg Asbl, ensemble avec la Solina Jongenheem asbl ramasse les sacs le matin à partir de 8h00. Merci pour votre aide!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Freitag, den 23. September ist wieder Kleidersammlung in unserer Gemeinde. Wir bitten Sie, Ihre Plastiktüten mit Ihren Textilien und Schuhen auf den Bürgersteig abzustellen - die Kolping Luxembourg Asbl, zusammen mit der Solina Jongenheem asbl kommen die Tüten morgens ab 8h00 opholen. Danke für Ihre Hilfe!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Friday 23 September is the next clothing collection in our municipality. We kindly ask you to put your plastic bags with your textiles and shoes on the pavement - the Kolping Luxembourg Asbl, together with the Solina Jongenheem asbl will collect the bags in the morning from 8.00 a.m. Thank you very much for your help!

 

 

Och Folgendes liesen