Schoul, Musékschoul a Maison Relais

L'école fondamentale "Am Sand" 

Schoulbuet 2020 - 2021

Gitt op d'Internetsäit vun der Schoul am Sand fir weider Informatiounen.

Contacts

Marielou Ludovicy-Enders (08h00 - 11h30) 

Secrétaire
Tél. : 34 84 73 - 600
Fax : 34 84 73 - 250


Musekschoul

UGDA Brochure d'inscription 2021-2022

Fiche d'inscription 2021-2022

Contacts

Roberta DARIO

Personne de contact communal / Responsable local
Tél. : 34 11 34 - 35
Fax : 34 11 34 - 92


Maison Relais


Maison Relais Niederanven
Rue du Coin
L-6999 Oberanven


Tel.: (+352) 26340068 - 1
Fax : (+352) 26340068 - 23
E-mail :

Den Accueil an der Maison Relais geet moies fréi virun der Schoul un, wou d’Kanner an enger waarmer a gemittlecher Atmosphère empfaang ginn. Do kënnen si da spillen oder en équilibréiert Moiesiessen genéissen.

Fir d’Kanner vum Cycle I.1 ass den Accueil iwwer de ganzen Dag garantéiert, esou ewéi och fräi ze wielen Aktivitéiten, déi de ganzen Dag ugebuede ginn.

Mëttes kréien d’Kanner e gesonde waarme Plat ze iessen, den all Dag frësch an der Haus eegener Kichen ugebuede gëtt.

All Nomëttes lafen och vill interessant Projeten an Aktivitéiten nieft der Hausaufgabenhëllef. Zousätzlech kollaboréiert d’Maison Relais och mat villen lokale Veräiner a mat der Musekschoul.

Während de Schoulvakanzen ginn all d’Kanner hei betreit a kréien och thematesch verschidden Aktivitéiten ugebueden.

Internetsäit vun der Maison Relais


Vacances scolaires

L'année scolaire 2019/2020

L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2019 et finit le mercredi 15 juillet 2020.

 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 2019 et finit le dimanche 3 novembre 2019.
 2. * Les classes de l'école fondamentale chôment le vendredi 6 décembre 2019, jour de la St. Nicolas.
 3. Les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre 2019 et finissent le dimanche 5 janvier 2020.
 4. Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2020 et finit le dimanche 23 février 2020.
 5. Les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril 2020 et finissent le dimanche 19 avril 2020.
 6. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 2020.
 7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 21 mai 2020.
 8. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 30 mai 2020 et finit le dimanche 7 juin 2020.
 9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mardi 23 juin 2020.
 10. Les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2020 et finissent le lundi 14 septembre 2020.

L'année scolaire 2020/2021

L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2020 et finit le jeudi 15 juillet 2021.

 1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2020 et finit le dimanche 8 novembre 2020.
 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 2020 et finissent le dimanche 3 janvier 2021.
 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 13 février 2021 et finit le dimanche 21 février 2021.
 4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 3 avril 2021 et finissent le dimanche 18 avril 2021.
 5. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 13 mai 2021 ;
 6. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 22 mai 2021 et finit le dimanche 30 mai 2021.
 7. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc : le mercredi 23 juin 2021.
 8. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2021 et finissent le mardi 14 septembre 2021.

L'année scolaire 2021/2022

L’année scolaire commence au Grand-Duché de Luxembourg le mercredi 15 septembre 2021 et finit le vendredi 15 juillet 2022.

 1. le congé de la Toussaint commence le samedi 30 octobre 2021 et finit le dimanche 7 novembre 2021.
 2. * Les classes de l'école fondamentale chôment le lundi 6 décembre 2021, jour de la St. Nicolas.
 3. les vacances de Noël commencent le samedi 18 décembre 2021 et finissent le dimanche 2 janvier 2022.
 4. le congé de Carnaval commence le samedi 12 février 2022 et finit le dimanche 20 février 2022.
 5. les vacances de Pâques commencent le samedi 2 avril 2022 et finissent le lundi 18 avril 2022.
 6. jour férié légal de la Journée de l’Europe : le lundi 9 mai 2022.
 7. le congé de la Pentecôte commence le samedi 21 mai 2022 et finit le dimanche 29 mai 2022.
 8. jour de congé pour le lundi de Pentecôte : le lundi 6 juin 2022 ;
 9. jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc : le jeudi 23 juin 2022.
 10. les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2022 et finissent le mercredi 14 septembre 2022.