Projets / Etudes

Verkéiersgaart "rue Routscheed"

An der Gemengerotssitzung vum 19.11.2021 gouf de Projet vum Verkéiersgaart bei der “rue Routscheed” zu Nidderaanwen geneemegt. An dësem Projet gëtt op enger Fläsch vun 3800 m2 ee Verkéiersübungsplaz fir d’ Kanner aus der Schoul bzw. Maison Relais geplangt. De Verkéiersgaart soll d’ Kanner op sécher Aart a Weis op de Stroossenalldag virbereeden.

Verkéiersgaart

Projet um CR132

An der Gemengerotssitzung vum 22.10.2021 gouf de Projet iwwer Berouegungsmoossnamen vun der Kräizung “rue Andethana” an “rue du coin” genehmegt. An dësem Projet gëtt iwwer eng Längt vun 80 m een Plateau an der “rue Andethana” aménagéiert. Den Plateau soll dozou déngen, den Trafic ob dësem Deel ofzebremsen an ze berouegen. Des Weideren gëtt op der gesamter Streck den Trottoir ugepasst. Doduerch entsteet een Chemin mixte fir Foussgänger an Vëlosfuerer als Verbindung vun dem Campus “Am Sand” mat der Märei.

 

Erliefniswee “Maarkollef”

An der Gemengerotssitzung vum 25.6.2021 gouf den Erliefniswee “Maarkollef” genehmegt. Dësen Wee huet eng Gesamtlängt vun 3,0 km an verleeft am “Groußebësch” tëschent Nidderaanwen an Rued Syr. Dësen Wee ass als innovativen Léierpad fir Schoulkanner an hier Famill virgesinn. D’ Zil ass et, dass d’ Kanner bei den Statiounen duerch Matmaachen vun verschiddenen Aktiounen den Bësch entdecken an kennen léieren. Entlang dem Wee sinn 13 Statiounen geplangt, wou den Maarkollef entweder d’ Besicher zum Matmaachen motivéiert oder mat zousätzlechen Informatiounen Wëssen vermëttelt. Bei den Statiounen “Buchensuche” an ”Eichenblick” stellt den Maarkollef verschidden Aarten vun Beem aus dem Bësch vir an fuerdert d’ Kanner op dës am Bësch ze sichen. Des Weideren motivéiert den Maarkollef d’ Besicher dozou bei der Statioun “Waldkunst” kreativ ze agéieren. Zousätzlech léiert een bei dëser Statioun Wëssenswäertes zum Tarnverhaalen vun den verschiddenen Déieren. Den “Sinnespfad” déngt dozou den Bësch duerch Taaschten, Kucken an Héieren bewosst Wouer ze huelen. An den weideren Statiounen, wéi “Wasser”, “Bodengeheimnisse”, “Aufgaben des Waldes” an ”Wertvolles Holz” erkläert den Maarkollef, déi zum Deel verstoppten Schätz vun engem Bësch. Niewent der Parkméiglechkeet fir Autoen bei dem Fligermonument, wäert den Accès per Vëlo opgrond vun dem neien Vëloswee tëschent Nidderaanwen an Rued Syr assuréiert sinn. D’ Fäerdegstellung vum Erliefniswee ass fir Fréijoer 2022 geplangt.

Projet relatif à l’installation d'une nouvelle centrale de cogénération « Am Sand »

Presentation centrale de cogénération

  • Progression des travaux (octobre 2021)

 

Nouveau bâtiment pour les services communaux à Senningerberg

Présentation du projet définitif

Duerfplaz Sennéng

Reamenagement Duerfplaz

Cimetière de Hostert

Projet Cimetière Hostert

      

CIPA

Brève description du projet (08.05.2020) - CIPA (Réaménagement) 

Projet CIPA

 

Heienhaff

Séance d'information du 30.01.2019 - Heienhaff, Echangeur Senningerberg, Luxtram-Findel

Kazeneck

Expertise citoyenne / Bürgergutachten - Kazeneck, Op de Wolleken