Energiekonzept

Am Kader vum Klima Pakt hält d ‘Gemeng Niederanven net op Efforten a Richtung rationelle Gebrauch vun erneierbaren Energien ze maachen oder d’Zäre Gasen ze reduzéieren, an dat mam Ausbau vun hirer Sensibilisatioun Strategie.

An engem éischte Schrëtt hu si eng Kollaboratioun mam Energipark Réiden a mam Büro d’étude L.E.E. ugefaang, mam Zil e kompletten Inventar vum Potential vun erneierbaren Energien an hirer optimaler Notzung ze maachen.

D ‘Presentatioun hei en Annexe erlaabt Iech e Bléck op dëst Konzept ze wäerfen.

Mesures de réduction de la consommation d'énergie

Energiekonzept Niederanven 2021

Energie Konzept 2017