Vakanz genéissen - Regioun Guttland

Datum an Zäit

Samschdeg, 13 August 2022 - 19:30

Plaz

Parc de l'Europe
18, rue d'Ernster
6977 Oberanven
Luxembourg
LU

Vakanz genéissen
6 kulinaresch Weekender – 6 touristesch Regiounen
Vum 23. Juli bis den 28. August 2022 reest en Iessdësch mat honnert Sëtzplaze duerch d’ganzt Land. Ugefaangen an der Haaptstad bis an déi 5 touristesch Regiounen erwaarden een hei kulinaresch Weekender op 6 aussergewéinleche Platzen. Vun der Generaldirektioun fir Tourismus an d’Liewe geruff, fënnt dëst Event fir d’éischte Kéier statt.
An eiser Regioun, heescht et de Weekend vum 13. August 'de laangen Dësch am Parc de l’Europe zu Nidderaanwen', mat lokalen, regionalen a saisonale Spezialitéiten, zoubereed vu Kaempff-Kohler!
De Parc de l’Europe zu Nidderaanwen bitt eng botanesch Kuliss, fir ee gesellege Moment am Häerze vun eiser Regioun ze genéissen. Dekoréiert gëtt ganz am Vitage Stil.
Weider Informatiounen an Tickete gëtt et op: www.vakanz-geneissen.luhttps://bit.ly/3vyZCyg
____________________________________________________________
Vakanz genéissen
6 culinary weekends - 6 tourist regions
From July 23rd to August 28th, 2022 a dining table with one hundred seats will travel across the country. Starting in the capital and moving to the 5 tourist regions, you can expect culinary weekends in 6 exceptional locations. Created by the General Directorate of Tourism, this event takes place for the first time.
In our region, the weekend of August 13th marks 'the long table at the Parc de l'Europe in Niederanven', featuring regional and seasonal specialties, prepared by Kaempff-Kohler!
The Parc de l'Europe offers a botanical backdrop to enjoy a wonderful gathering in the heart of our region. The event decoration will have a vintage touch!
Further information and tickets are available at: www.vakanz-geneissen.luhttps://bit.ly/3vyZCyg
____________________________________________________________
Vakanz genéissen
6 kulinarische Wochenenden - 6 Tourismusregionen
Vom 23. Juli bis 28. August 2022 wird eine Tafel mit hundert Sitzplätzen durch unser Land reisen. Angefangen in der Hauptstadt bis hin zu den 5 Tourismusregionen erwarten Sie kulinarische Wochenenden an 6 außergewöhnlichen Orten. Diese von der Generaldirektion für Tourismus ins Leben gerufene Veranstaltung findet zum ersten Mal statt.
In unserer Region heißt es am Wochenende vom 13. August „die lange Tafel im Parc de l'Europe in Niederanven“ mit regionalen und saisonalen Spezialitäten, zubereitet von Kaempff-Kohler!
Der Parc de l'Europe bietet eine botanische Kulisse, um ein wundervolles Zusammensein im Herzen unserer Region zu genießen. Die Eventdekoration wird im Vintage-Look sein!
Weitere Informationen und Tickets gibt es unter: www.vakanz-geneissen.luhttps://bit.ly/3vyZCyg
____________________________________________________________
Vakanz genéissen
6 week-ends culinaires - 6 régions touristiques
Du 23 juillet au 28 août 2022 une table à manger d'une centaine de couverts sillonnera le pays. En partant de la capitale et en se déplaçant dans les 5 régions touristiques, vous pouvez vous attendre à des week-ends culinaires dans 6 lieux d'exception. Créé par la Direction Générale du Tourisme, cet événement a lieu pour la première fois.
Dans notre région, le week-end du 13 août marque "la longue table dans le Parc de l'Europe à Niederanven", avec des spécialités régionales et de saison, préparées par Kaempff-Kohler !
Le Parc de l'Europe offre un écrin botanique pour profiter d'un merveilleux moment convivial au cœur de notre région. La décoration de l'événement sera dans un style vintage !
Plus d'informations et réservation de places sur : www.vakanz-geneissen.luhttps://bit.ly/3vyZCyg