Sproochecafé

Datum an Zäit

Donneschdeg, 28 September 2023 - 19:00 to 21:00

Plaz

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
6977 Oberanven
Luxembourg
LU

Moien, hola, bonjour! Kommt laanscht op de Sproochecafé vun der Integratiounskommissioun an üübt Är Sproochen op deene verschiddenen informelle Gespréichsdëscher!

Wéi eng Sprooch wëllt Dir schwätzen oder hutt Dir Loscht selwer e Gespréichsdësch ze organiséieren? Deelt eis et mat a fëllt de Formulaire hei drënner aus:

Umellungsformular fir Participanten

Umellungsformular fir Fräiwëlleger

integration@niederanven.lu

__________

Moien, hola, bonjour! Besuchen Sie den ,,Sproochecafé'' der Integrationskommission und üben Sie Ihre Sprachen an den verschiedenen informellen Gesprächstischen.

Welche Sprache wollen Sie sprechen oder haben Sie Lust selber einen Gesprächstisch zu organisieren? Teilen Sie es uns mit und füllen Sie das Formular hier drunter aus:

Anmeldeformular für Teilnehmer

Anmeldeformular für Freiwillige

integration@niederanven.lu

__________


Moien, hola, bonjour ! Participez au « Sproochecafé » de la Commission d'intégration et pratiquez vos langues sur les différentes tables de conversation informelles.

De quelle langue souhaitez-vous parler ou avez-vous envie d'organiser vous-même une table de discussion ? Informez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous :

Inscription comme participant

Inscription comme bénévole

integration@niederanven.lu

__________

Moien, hola, bonjour ! Come to the Language Café organised by the Integration Commission and practise your language skills on the different informal chat rooms!

In language do you want to speak or do you want to organise your own discussion table? Fill in the form here below:

Register as a participant

Register as a volunteer

integration@niederanven.lu