After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier

Date et heure

Vendredi, 27 janvier 2023 - 17:30

Place

Salle associative d'Ernster
79, rue du gruenewald
Ernster
Luxembourg
LU

After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier vun den Iernster Stoussnéckelen