After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier

Date et heure

Vendredi, 26 août 2022 - 17:30

Place

Salle associative d'Ernster
79, rue du gruenewald
Ernster
Luxemburg
LU

After Work: E Patt huelen am Duerf wéi fréier vun den Iernster Stoussnéckelen a Fanfare "La Réunion"