Solidaritéit fir Bierger an Horesca

26.11.2020

D'Situatioun am Kontext vun der Pandemie bleift ugespaant an déi eeler a vulnerabel Persounen an eiser Gesellschaft brauche weiderhin eis Hëllef.
Dir braucht Hëllef oder wëllt hëllefen? Mir stellen de Kontakt hier. Mellt Iech w.e.g. beim Populatiounsbüro op der Telefonsnummer 34 11 34 - 29 oder per E-mail via population@niederanven.lu.

Loosst eis den Horesca-Secteur an eiser Gemeng ënnerstëtzen, hei fannt Dir eng Lëscht mat all de Restaurateuren. 

______________________________________________________

La situation dans le contexte de la pandémie reste tendue et les personnes âgées et vulnérables ont toujours besoin de notre aide.
Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes prêts à aider, nous vous prions de vous adresser au bureau de la population au numéro 34 11 34 - 29 ou par mail via population@niederanven.lu.

Soutenons le secteur Horesca dans notre commune, vous trouvez ci-joint une liste avec toutes les restaurateurs offrant leur service.