Communiqué de presse

13.03.2020

Wéinst der akuter Coronavirus Situatioun, wollte mir Iech matdeelen dass all d’Büroen vun der Gemeng bis op Weideres zou bleiwen.

Mir recommandéieren Iech Är administrativ Demarchen iwwert eise Site www.niederanven.lu ze effectuéieren an d'Gemeng bei Froen oder Noutfäll per E-mail via secretariat@niederanven.lu oder ënnert der Nummer 34 11 34-1 ze kontaktéieren.

Am selwechte Kontext, wëlle mir Iech doriwwer informéieren, dass all d'Manifestatiounen, déi am Zäitraum vum 14. bis 29. Mäerz 2020 geplangt waren, ofgesot ginn. Wärend dëser Period bleiwen och all d'Säll, déi d’Klibb, Associatioune a privat Leit vun der Gemeng zur Verfügung gestallt ginn, zou.

Mir wëllen Iech och drun erënneren, dass Dir déi nei Mesuren, esou wéi all wichteg Informatiounen an Instruktiounen zum Coronavirus um Site www.gouvernement.lu/coronavirus fannt. Mir soen Iech Merci fir Äert Verständnis.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Anlässlich der akuten Coronavirus Situation teilen wir Ihnen mit dass alle unsere öffentlich zugänglichen Büros bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Wir empfehlen alle Verwaltungsvorgänge so gut es geht über unsere Internetseite www.niederanven.lu zu tätigen und sich bei Fragen oder Notfällen per E-mail an secretariat@niederanven.lu oder unter der Nummer 34 11 34-1 an die Gemeindeverwaltung zu wenden.

Darüber hinaus wollen wir Sie darüber informieren dass alle Veranstaltungen zwischen dem 14. März und dem 29. März 2020 abgesagt werden. Während diesem Zeitraum bleiben alle Säle, die von der Gemeinde an unsere Klubs, Vereine und Einwohner zur Verfügung gestellt werden, geschlossen.

Die neuen Maßnahmen der Regierung, sowie alle Informationen und Richtlinien bezüglich des Coronavirus finden Sie ebenfalls auf der Seite www.gouvernement.lu/coronavirus. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

 

De Schäfferot,

Der Schöffenrat,

______________________________________________________________________________________________________________________________

A l'occasion de la situation aiguë concernant le coronavirus, nous tenons à vous informer que tous nos bureaux accessibles au public resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.

Nous vous prions d'effectuer vos démarches administratives sur notre site www.niederanven.lu. Pour tout renseignement ou urgences, nous vous prions de nous contacter par courriel secretariat@niederanven.lu ou par téléphone au 34 11 34-1.

Dans le même contexte, nous aimerions vous informer que toutes les manifestations, prévues dans notre commune, entre le 14 mars et le 29 mars 2020, seront annulées. Par ailleurs, toutes les salles, mises à dispositions par la commune aux clubs, associations et citoyens, seront également inaccessibles pendant la période en question.

Nous rappelons également que les nouvelles mesures, décidées par le Gouvernement, ainsi que les instructions et renseignements face au Coronavirus, fournies par les autorités supérieures, peuvent être trouvés sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus. Merci pour votre compréhension.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Due to the acute situation concerning the coronavirus, we wish to inform you that all our public offices will remain closed until further notice. 

Most administrative steps can be made on our web site www.niederanven.lu. For further information or in emergencies, we recommend you to contact the municipality via e-mail to secretariat@niederanven.lu or by phone 34 11 34-1.

In the same context, we would like to inform you that all events planned between March 14 and March 29 2020, will be canceled. Moreover, all halls, provided by the municipality to our clubs, associations and citizens, will be closed during this period.

We remind you that all new mesures and instructions in relation to the Coronavirus can be accessed via the official website of the Government www.gouvernement.lu/coronavirus. Thank you for your understanding.

 

 

Le collège échevinal,

The board of Alderman,