Buslinn 465

02.10.2020

Eis Gemeng huet eng nei Bus-Linn, d'Linn 465 Wecker-Betzdorf-Kirchberg! De kompletten Horaire fannt dir op www.mobiliteit.lu an deemnächst an eiser CityApp ënnert der Rubrik "Bus".

______________________________________________________________________________

Notre commune peut vous proposer une nouvelle ligne de bus, la ligne 465 Wecker-Betzdorf-Kirchberg! Vous trouvez l'horaire sur le site www.mobiliteit.lu et prochainement dans notre CityApp sous la rubrique "Bus".