Avis / Mitteilung

07.01.2021

Heimat wëlle mir Iech matdeelen, dass wéinst Stroossenaarbechten d'Strooss An der Retsch vum 11. Januar, vun 9h00 un, bis de 5. Februar 2021 fir den Trafic gespaart ass. Den Accès bei d'Haiser gëtt wärend der ganzer Zäit iwwert d'rue d'Ernster garantéiert. D'Buslinn 480 gëtt ëmgeleet an d'Arrêten ''Oberanven-rue d'Ernster'', ''Rameldange-Bounert'' a ''Rameldange-Rëtsch'' ginn net ugefuer


Nous aimerions vous informer que la rue An der Retsch sera barrée au trafic pendant la période du 11 janvier, à partir de 9h00, jusqu'au 5 février 2021 et ceci dû à des travaux dans la route. L'accès aux maisons par la rue d'Ernster restera garanti à tout moment. Les courses d'autobus de la ligne 480 seront déviées et les arrêts ''Oberanven-rue d'Ernster'', ''Rameldange-Bounert'' et ''Rameldange-Rëtsch'' ne seront pas desservis

Plus d'informations sur:

 

Avis passage rue An der Retsch 2021

Avis Trajet Bus - rue an der Rëtsch