Energiekonzept

Am Kader vum Klima Pakt hält d ‘Gemeng Niederanven net op Efforten a Richtung rationelle Gebrauch vun erneierbaren Energien ze maachen oder d’Zäre Gasen ze reduzéieren, an dat mam Ausbau vun hirer Sensibilisatioun Strategie.

An engem éischte Schrëtt hu si eng Kollaboratioun mam Energipark Réiden a mam Büro d’étude L.E.E. ugefaang, mam Zil e kompletten Inventar vum Potential vun erneierbaren Energien an hirer optimaler Notzung ze maachen.

D ‘Presentatioun hei en Annexe erlaabt Iech e Bléck op dëst Konzept ze wäerfen.

Présentation vum Energie Konzept

Op de Kaarten hei kënnt Dir ganz einfach äert Haus identifizéieren an da gesitt Dir ob et richteg orientéiert ass fir kënnen vun enger Photovoltaïk Installatioun ze profitéieren (Daach gréng gefierft).

Fir méi Informatiounen kënnt Dir och den MyEnergy Infopoint uruffen um Tel 8002 11 90.

Ernster   Hostert & Rameldange  Niederanven 

 Oberanven  Senningen  Senningerberg