Ouschtereeërsich fir Kanner

Datum an Zäit

Méindeg, 22 April 2019 - 14:00

Plaz

Centre polyvalent A Schommesch
18, rue d'Ernster
Oberanven
Luxembourg
LU

Ouschtereeërsich fir Kanner organiséiert vum Syndicat d'initiative de la commune de Niederanven

Participatiounskäschten 3€