Bulletin 2018 Numéro 4

Indéfini

Wéi all Joer kann een als Schüler oder Student eng Demande un d'Gemeng maachen fir eng Primm fir d'Réussite vum Schouljoer respektiv vun engem Diplom ze kréien.

Dëst Joer leeft Démarche ganz online of anhand vun engem Formulaire, dee mir op dëse Site zur Verfügung stellen. 

Als Rappel steet och bei de Formulairen d'Règlement vun de jeweilege Primmen.

Demande fir déi verschidde Schülerprimmen

Pages