Kanner-Musical "3 Wonsch fräi"

Date et heure

Dimanche, 3 mars 2019 - 15:00

Place

Centre polyvalent "A Schommesch"
18, rue d'Ernster
Oberanven
Luxembourg
LU

Kanner-Musical "3 Wonsch fräi" organiséiert vun Hand an Hand asbl