Assemblée Générale - Iernster Stoussnéckelen

Date et heure

Samedi, 23 février 2019 - 12:00

Place

Salle associative d'Ernster
79, rue du Grünewald
Ernster
Luxembourg
LU

Assemblée Générale des Iernster Stoussnéckelen