1/19/0398

Nicht definiert

"En Dag mat den Fieschteren am Besch": ​
Unter diesem Motto hatte die lokale Kommission für Nachhaltigkeit die Schulkinder sowie die Einwohner der Gemeinde Niederanven am 16. November 2019 eingeladen an dieser interessanten Aktivität teilzunehmen und etwa 100 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt.

Bis 2021 plangt de Ministère des Transports eng Reorganisatioun vum Reseau RGTR. Mir als Gemeng hunn heirobber eng kloer Äntwert mat konkrete Verbesserungsvirschléi.

Hei ënnen fannt dir d'Äntfert vun der Nidderaanwener Gemeng.


D'ici 2021, le Ministère des Transports envisage une réorganisation du réseau RGTR ce qui nous a mené à formuler des propositions concrètes d'amélioration de ce projet.

Veuillez trouver ci-après la réponse de l'Administration Communale de Niederanven.

Seiten